14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"usiąść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "usiąść" po polsku

usiąść

How not to Sit Down:
czasownik
 1. sit ***** , sit down ***   [INTRANSITIVE]
  You can sit on this chair. (Możesz usiąść na tym krześle.)
  Why don't you sit on the sofa and I'll bring you a cup of tea. (Usiądź sobie na sofie, a ja przyniosę ci filiżankę herbaty.)
  przeciwieństwo: stand up
 2. have a seat
 3. take a seat
phrasal verb
 1. sit down ***  
  Everybody sit down, please! (Proszę, niech wszyscy usiądą!)
  He sat down at the table and started eating. (On usiadł przy stole i zaczął jeść.)
  Sit down for a moment, will you? (Usiądź na moment, dobrze?)
  przeciwieństwo: stand up
 2. sit up **
 1. grab a seat informal  
idiom
 1. pop a squat slang  
czasownik
 1. perch **
 2. settle ***
  • siadać (np. ptak) [INTRANSITIVE]
   A little sparrow settled on my balcony. (Mały wróbel usiadł na moim balkonie.)
   A stork settled on its nest. (Bocian usiadł na swoim gnieździe.)

"usiąść" — Słownik kolokacji angielskich

sit up kolokacja
 1. sit czasownik + up particle = usiąść, siadać
  Bardzo silna kolokacja

  I put the book down and sat up on the bed.

  Podobne kolokacje:
sit down kolokacja
 1. sit czasownik + down particle = usiąść
  Bardzo silna kolokacja

  But after a moment, the little man sat down again.

  Podobne kolokacje:
take a seat kolokacja
 1. take czasownik + seat rzeczownik = zająć miejsce, usiąść
  Zwykła kolokacja

  He came to her, taking a seat on the side of the bed.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo