PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"siadać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "siadać" po polsku

siadać

phrasal verb
 1. sit down ***
  • siedzieć, siadać
   Sit down and open your books. (Siadajcie i otwórzcie książki.)
   They were sitting down on the floor and reading some magazines. (Oni siedzieli na podłodze i czytali jakieś czasopisma.)
 2. sit up **
czasownik
 1. perch **
  • sadzać, umieszczać, siadać
   The house was perched on the edge of a cliff. (Dom był umieszczony na brzegu klifu.)
   zobacz także: perch on
 2. settle ***
  • siadać (np. ptak) [INTRANSITIVE]
   A little sparrow settled on my balcony. (Mały wróbel usiadł na moim balkonie.)
   A stork settled on its nest. (Bocian usiadł na swoim gnieździe.)
czasownik
 1. have *****
  • mieć, posiadać [TRANSITIVE]
   I have two brothers and a sister. (Mam dwóch braci i siostrę.)
   Have you got a camera? (Czy masz aparat fotograficzny?)
   That's all I've got to say. (To wszystko, co mam do powiedzenia.)
   Do you have any money? (Czy masz jakieś pieniądze?)
   I have two boats. (Posiadam dwie łodzie.)
   My parents have a big house. (Moi rodzice mają duży dom.)
   Do you have money? (Masz przy sobie pieniądze?)
   I don't have any money. (Nie mam przy sobie żadnych pieniędzy.)
 2. own , *****
  • posiadać, mieć, mieć na własność [TRANSITIVE]
   I own ten pairs of shoes. (Posiadam dziesięć par butów.)
   Do you own a car? (Czy posiadasz samochód?)
   They own this land. (Oni mają tę ziemię na własność.)
   I own a big house. (Jestem właścicielem dużego domu.)
   Who owns this building? (Kto jest właścicielem tego budynku?)
   My father owns a big company. (Mój ojciec posiada dużą firmę.)
   link synonim: possess
 3. possess **
  • posiadać, mieć [TRANSITIVE]
   Nothing I possess makes me happy. (Nic, co posiadam, nie czyni mnie szczęśliwym.)
   He wants to possess power, more than anything else. (On chce mieć władzę, bardziej niż cokolwiek innego.)
   I don't possess any valuables. (Nie posiadam żadnych kosztowności.)
   I possess two cars and a motorcycle. (Ja posiadam dwa samochody i motocykl.)
   Do you possess a phone? (Czy wy posiadacie telefon?)
   link synonim: own
 4. acquire ***
  • uzyskiwać, nabywać, zdobywać, posiadać, wchodzić w posiadanie [TRANSITIVE]
   My job is to examine some of the larger items we acquire. (Moja praca polega na badaniu części większych przedmiotów, w posiadanie których wchodzimy.)
   We acquired a rare diamond with a 6cm diameter. (Weszliśmy w posiadanie rzadkiego brylantu o średnicy 6cm.)
   Did you acquire the data and the password? (Czy uzyskałeś dane i hasło?)
 5. hold , *****
  • posiadać (np. tytuł) [TRANSITIVE]
   Jane holds the degree of Master of Laws. (Jane posiada tytuł magistra prawa.)
   He holds the title of champion in Virginia. (On posiada tytuł mistrza w Wirginii.)
 6. have got British English
 7. take *****
czasownik
 1. sit ***** , sit down ***   [INTRANSITIVE]
  You can sit on this chair. (Możesz usiąść na tym krześle.)
  Why don't you sit on the sofa and I'll bring you a cup of tea. (Usiądź sobie na sofie, a ja przyniosę ci filiżankę herbaty.)
  przeciwieństwo: stand up
 2. have a seat  
 3. take a seat
 1. grab a seat informal  

"siadać" — Słownik kolokacji angielskich

sit up kolokacja
 1. sit czasownik + up particle = usiąść, siadać
  Bardzo silna kolokacja

  I put the book down and sat up on the bed.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo