"wsiadać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wsiadać" po polsku — Słownik angielsko-polski

wsiadać

czasownik
 1. get in ***
  • wsiadać (do samochodu)
   He got in his car and drove off. (On wsiadł do swojego samochodu i odjechał.)
   Get in, we have to go to the hospital. (Wsiadaj, musimy jechać do szpitala.)
   We're really late. Why don't you just get in the car?! (Jesteśmy naprawdę spóźnieni. Dlaczego po prostu nie wsiądziesz do samochodu?!)
   important nie mylić z: get on
 2. get into ***  
  Get into the car, we're going shopping. (Wsiadaj do samochodu, jedziemy na zakupy.)
  Get into the car and don't ask questions (Wsiadaj do samochodu i nie zadawaj pytań.)
 3. back *****
  • dosiadać, wsiadać (na konia) [TRANSITIVE]
   She backed her favourite horse and said goodbye to her family. (Ona dosiadła swego ulubionego konia i pożegnała się z rodziną.)
   I don't know how to back a horse. (Nie wiem jak się dosiada konia.)
 4. mount ***
  • wsiadać (na rower) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I hurt my leg when I wanted to mount my bike. (Zraniłem się w nogę, kiedy chciałem wsiąść na rower.)
   I mounted my bike and I rode off. (Wsiadłem na swój rower i odjechałem.)
phrasal verb
 1. get on **
czasownik
 1. board *****
  • wsiąść (do autobusu, pociągu, samolotu) formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We waved goodbye and boarded the plane. (Pomachaliśmy na do widzenia i wsiedliśmy do samolotu.)
   We boarded the wrong train. (Wsiedliśmy do złego pociągu.)
   link synonim: get on

"wsiadać" — Słownik kolokacji angielskich

get into kolokacja
 1. get czasownik + into przyimek = wsiadać
  Bardzo silna kolokacja

  We are going to have to get right into your mind.

  Podobne kolokacje:
get on kolokacja
 1. get czasownik + on przyimek = wsiadać (do autobusu, pociągu, samolotu)
  Bardzo silna kolokacja

  He should also get his own people on the board.

  Podobne kolokacje:
get in kolokacja
 1. get czasownik + in przyimek = wsiadać (do samochodu)
  Bardzo silna kolokacja

  When we stop for the meeting, try to get in close.

  Podobne kolokacje: