"settlement" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "settlement" po angielsku

settlement ***

rzeczownik
 1. porozumienie, ugoda (np. sądowa) [policzalny]
  Our lawyers are working out a settlement. (Nasi prawnicy pracują nad porozumieniem.)
  We haven't reached a settlement. (Nie doszliśmy do porozumienia.)
 2. spłacenie, uregulowanie oficjalnie [niepoliczalny]
  When can I expect settlement for the room? (Kiedy mogę się spodziewać spłacenia pokoju?)
  The settlement of the bill was postponed. (Uregulowanie rachunku zostało przełożone na później.)
 3. osada, osiedle [policzalny]
  I bought an apartment in the new settlement. (Kupiłem mieszkanie na nowym osiedlu.)
  This is a settlement for rich people. (To jest osiedle dla bogatych ludzi.)
 4. zasiedlanie [niepoliczalny]
  Settlement of this territory will take us at least four years. (Zasiedlanie tego terytorium zajmie nam przynajmniej cztery lata.)
  During first years of the settlement of this area, the population was hardly 500. (Podczas pierwszych lat zasiedlania tego terenu, liczba ludności wynosiła ledwie 500 osób.)
 5. osiadanie (np. budynku, konstrukcji) termin techniczny [niepoliczalny]
  We have to prevent settlement of the building's shell. (Musimy zapobiec osiadaniu szkieletu budynku.)
  The residents had to be resettled due to the settlement of the building. (Mieszkańcy musieli zostać przesiedleni z powodu osiadania budynku.)
  link synonim: subsidence
 6. rozrachunek
przymiotnik
 1. osadniczy
  This tribe leads a settlement lifestyle. (To plemię prowadzi osadniczy tryb życia.)

Powiązane zwroty — "settlement"

rzeczownik
kolokacje
Zobacz także: sedimentation tank, settlement tankpermanent settlementout-of-court settlementfinancial settlementprenuptial agreement, prenup, marriage contract, marriage settlementconvict settlementin settlement of somethingcraft settlement (built next to gords, a medieval form of suburbs)pay settlementsettlement dayviatical settlement, viaticus settlementcost settlementlinear settlementdispersed settlementfull settlementcollective settlementinterbank settlementinterbranch settlementsinternational settlementjudicial settlementbilateral settlementextrajudicial settlementpacific settlementpartial settlementprovisional settlementnon-settlementsettlement datesettlement permitsettlement before the courtsettlement by act of lawsettlement by arbitragesettlement by arbitrationsettlement by virtue of a judicial sentencesettlement by virtue of the Actsettlement in kindsettlement in the courtsettlement of a casesettlement of a conflictsettlement of a debtsettlement of disputes on employmentsettlement of paternitysettlement of the disputesettlement out of courtsettlement with the creditorssettlement of disputessettlement by compromisesettlement in courtsettlement of disputesettlement of accountssettlement of the damagesettlement on the frontierssettlement of business tripcash settlement, settlement in cash