GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"settlement" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

settlement rzeczownik

rzeczownik + settlement
Kolokacji: 61
peace settlement • divorce settlement • Straits Settlement • tobacco settlement • settlement of disputes • cash settlement • ...
settlement + rzeczownik
Kolokacji: 48
settlement agreement • settlement talk • settlement house • settlement pattern • settlement activity • settlement area • ...
settlement + czasownik
Kolokacji: 87
settlement includes • settlement begins • settlement grows • settlement comes • settlement exists • ...
czasownik + settlement
Kolokacji: 79
settlement called • settlement is known • settlement is named • include settlements • negotiate a settlement • attack settlements • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
4. include settlements = załącz porozumienia include settlements
6. attack settlements = porozumienia ataku attack settlements
15. contain settlements = zawieraj porozumienia contain settlements
16. find a settlement = znajdź porozumienie find a settlement
17. form a settlement = ukształtuj porozumienie form a settlement
18. settlement is mentioned = o porozumieniu wspominają settlement is mentioned
19. accept a settlement = zaakceptuj porozumienie accept a settlement
20. live in settlements = żyj w porozumieniach live in settlements
22. promote settlement = działaj na rzecz porozumienia promote settlement
23. pay a settlement = zapłać porozumienie pay a settlement
24. mean settlement = chciej porozumienie mean settlement
25. consist of the settlements = składaj się z porozumień consist of the settlements
26. protect settlements = zabezpiecz porozumienia protect settlements
przymiotnik + settlement
Kolokacji: 242
European settlement • Jewish settlement • permanent settlement • human settlement • Israeli settlement • out-of-court settlement • ...
przyimek + settlement
Kolokacji: 28
between settlements • before settlement • toward a settlement • under the settlement • near the settlement • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.