"encourage settlement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj porozumienie
  1. encourage czasownik + settlement rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    From 1840 industrial development encouraged increased settlement of the area.

powered by  eTutor logo