ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"settlement is named" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): porozumienie jest nazwane
  1. name czasownik + settlement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During the republican years, the settlement was named after him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo