ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"settlement" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

settlement rzeczownik

rzeczownik + settlement
Kolokacji: 61
peace settlement • divorce settlement • Straits Settlement • tobacco settlement • settlement of disputes • cash settlement • ...
settlement + rzeczownik
Kolokacji: 48
settlement agreement • settlement talk • settlement house • settlement pattern • settlement activity • settlement area • ...
settlement + czasownik
Kolokacji: 87
settlement includes • settlement begins • settlement grows • settlement comes • settlement exists • ...
czasownik + settlement
Kolokacji: 79
settlement called • settlement is known • settlement is named • include settlements • negotiate a settlement • attack settlements • ...
przymiotnik + settlement
Kolokacji: 242
European settlement • Jewish settlement • permanent settlement • human settlement • Israeli settlement • out-of-court settlement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
7. Israeli settlement = Izraelskie porozumienie Israeli settlement
8. political settlement = polityczne porozumienie political settlement
9. out-of-court settlement = załatwienie sprawy polubownie, ugoda polubowna, ugoda pozasądowa out-of-court settlement
12. nearby settlement = porozumienie znajdujące się obok nearby settlement
13. ancient settlement = starożytne porozumienie ancient settlement
14. original settlement = pierwotne porozumienie original settlement
15. white settlement = białe porozumienie white settlement
17. new settlement = nowe porozumienie new settlement
18. main settlement = główne porozumienie main settlement
19. major settlement = główne porozumienie major settlement
20. old settlement = stare porozumienie old settlement
21. rural settlement = osadnictwo wiejskie rural settlement
22. urban settlement = miejskie porozumienie urban settlement
23. financial settlement = rozliczenie finansowe financial settlement
25. Spanish settlement = Hiszpańskie porozumienie Spanish settlement
26. legal settlement = prawne porozumienie legal settlement
27. Roman settlement = Rzymianin porozumienie Roman settlement
28. British settlement = Brytyjskie porozumienie British settlement
29. dispersed settlement = wieś rozproszona dispersed settlement
30. American settlement = Amerykańskie porozumienie American settlement
31. prehistoric settlement = prehistoryczne porozumienie prehistoric settlement
32. agricultural settlement = rolnicze porozumienie agricultural settlement
33. French settlement = Francuskie porozumienie French settlement
34. tentative settlement = wstępne porozumienie tentative settlement
35. only settlement = jedyne porozumienie only settlement
37. important settlement = ważne porozumienie important settlement
38. coastal settlement = przybrzeżne porozumienie coastal settlement
39. nearest settlement = najbliższe porozumienie nearest settlement
40. tiny settlement = maleńkie porozumienie tiny settlement
41. possible settlement = możliwe porozumienie possible settlement
42. German settlement = Niemieckie porozumienie German settlement
44. Dutch settlement = Holenderskie porozumienie Dutch settlement
46. separate settlement = oddzielne porozumienie separate settlement
47. initial settlement = porozumienie pierwszej litery initial settlement
48. civil settlement = cywilne porozumienie civil settlement
49. English settlement = Angielskie porozumienie English settlement
50. principal settlement = główne porozumienie principal settlement
51. Indian settlement = Indyjskie porozumienie Indian settlement
52. medieval settlement = średniowieczne porozumienie medieval settlement
53. significant settlement = znaczące porozumienie significant settlement
54. civilian settlement = porozumienie cywila civilian settlement
przyimek + settlement
Kolokacji: 28
between settlements • before settlement • toward a settlement • under the settlement • near the settlement • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.