BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"native settlement" — Słownik kolokacji angielskich

native settlement kolokacja
Popularniejsza odmiana: Native settlement
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinne porozumienie
  1. native przymiotnik + settlement rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Native American settlement in the area goes back to unknown dates.

powered by  eTutor logo