Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"European settlement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Europejskie porozumienie
  1. European przymiotnik + settlement rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    European settlement of the area began in the late 1790s and early 19th century.

powered by  eTutor logo