"Large settlement" — Słownik kolokacji angielskich

Large settlement kolokacja
Popularniejsza odmiana: large settlement
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duże porozumienie
  1. large przymiotnik + settlement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Story soon became what was said to the largest settlement in the area.

powered by  eTutor logo