"encourage settlements" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: encourage settlement
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj porozumienia
  1. encourage czasownik + settlement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    From 1840 industrial development encouraged increased settlement of the area.

powered by  eTutor logo