Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"encourage students" — Słownik kolokacji angielskich

encourage students kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachęcaj studentów
  1. encourage czasownik + student rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I do encourage all my students to watch and study.

powered by  eTutor logo