MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"encourage people" — Słownik kolokacji angielskich

encourage people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): działaj pobudzająco na ludzi
  1. encourage czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What I try to do is encourage my people to give.

powered by  eTutor logo