"remind people" — Słownik kolokacji angielskich

remind people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypomnij ludzi
  1. remind czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    To remind people that Earth science is all around us.

powered by  eTutor logo