"remind viewers" — Słownik kolokacji angielskich

remind viewers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przypomnij widzów
  1. remind czasownik + viewer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I also wanted to remind viewers about the struggles of those times.

powered by  eTutor logo