"take viewers" — Słownik kolokacji angielskich

take viewers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz widzów
  1. take czasownik + viewer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The film then follows two investigations which take viewers deeply into the story.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo