TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uregulowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uregulowanie" po polsku

uregulowanie

rzeczownik
 1. regulation ***
  • regulacja (prawna), uregulowanie (prawne) [policzalny]
   an official rule
   Serving ice cream falls under Health Department regulations. (Podawanie lodów podpada pod regulacje Departamentu Zdrowia.)
   The regulation doesn't apply outside the borders. (Ta regulacja nie obowiązuje poza granicami.)
 2. settlement ***
  • spłacenie, uregulowanie oficjalnie [niepoliczalny]
   When can I expect settlement for the room? (Kiedy mogę się spodziewać spłacenia pokoju?)
   The settlement of the bill was postponed. (Uregulowanie rachunku zostało przełożone na później.)
 3. settling  
 4. regularizing , także: regularising BrE
 5. normalising BrE , normalizing AmE
 6. readjusting
 7. extinguishment
czasownik
 1. regulate **
  • regulować, uregulować [przechodni]
   We are going to regulate this situation once and for all. (Uregulujemy tę sytuację raz na zawsze.)
   The next step will be to regulate the number of farms. (Kolejnym krokiem będzie uregulowanie liczby hodowli.)
   Can you help me regulate my radio? (Czy mógłbyś pomóc mi uregulować moje radio?)
 2. norm **
 3. normalize , normalise BrE
 4. settle ***
  • uregulować, rozliczać [przechodni]
   I have to settle my phone bill. (Muszę uregulować mój rachunek za telefon.)
   Don't worry about the bill; I'll settle it. (Nie martw się rachunkiem; ja go ureguluję.)
 5. regularize , regularise BrE