"rozregulować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozregulować" po polsku

czasownik
  1. upset ***
    • zmieniać, zachwiać (np. równowagę między czymś a czymś) [przechodni]
      If you go back in time, you will upset the present. (Jeżeli cofniesz się w czasie, zmienisz teraźniejszość.)
      The black hole upsets the gravity around it. (Czarna dziura zmienia wokół siebie grawitację.)

rozregulować

czasownik
  1. put out of order

Powiązane zwroty — "rozregulować"

czasownik
phrasal verb
wyregulować coś = smooth out +1 znaczenie

powered by  eTutor logo