ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"settlement talk" — Słownik kolokacji angielskich

settlement talk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówienie porozumienia
  1. settlement rzeczownik + talk rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    No movement has been made to start settlement talks, and none is expected.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo