ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"peace talk" — Słownik kolokacji angielskich

peace talk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówienie pokojowe
  1. peace rzeczownik + talk rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    No real peace talks have taken place for more than five years.