"contract talk" — Słownik kolokacji angielskich

contract talk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówienie kontraktowe
  1. contract rzeczownik + talk rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He left at the end of the season as contract talks broke down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo