"contract negotiation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): negocjacje kontraktowe
  1. contract rzeczownik + negotiation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Class size, long a subject of contract negotiations, will now be set by the new school board.