PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"contract dispute" — Słownik kolokacji angielskich

contract dispute kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spór kontraktowy
  1. contract rzeczownik + dispute rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During the 1999 season he played in only eight games due to a contract dispute.