PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"trade talk" — Słownik kolokacji angielskich

trade talk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówienie handlowe
  1. trade rzeczownik + talk rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I don't want to hear my name in trade talks.

  2. trade czasownik + talk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    About an hour before the incident, Detective Trotter was relieved by Detective Stephenson, and the two traded small talk about the coming holiday weekend.