"trade talk" — Słownik kolokacji angielskich

trade talk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówienie handlowe
  1. trade rzeczownik + talk rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I don't want to hear my name in trade talks.

  2. trade czasownik + talk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    About an hour before the incident, Detective Trotter was relieved by Detective Stephenson, and the two traded small talk about the coming holiday weekend.

powered by  eTutor logo