"trade players" — Słownik kolokacji angielskich

trade players kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gracze handlowi
  1. trade czasownik + player rzeczownik
    Silna kolokacja

    But to get him, we would've had to trade five players, including some of our top eight guys.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo