"hear talk" — Słownik kolokacji angielskich

hear talk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz mówienie
  1. hear czasownik + talk rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He had never heard her talk like that before, at least not to him.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hear talk" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hear talk" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom