PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"peace process" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "peace process" po angielsku

rzeczownik
  1. proces pokojowy [policzalny]
    Europe has supported the peace process, and it is our duty to continue to do that. (Europa popiera proces pokojowy i naszym obowiązkiem jest jego kontynuowanie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"peace process" — Słownik kolokacji angielskich

peace process kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): proces pokojowy
  1. peace rzeczownik + process rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In Washington, officials are not giving up on the peace process.