"proces pokojowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "proces pokojowy" po polsku

proces pokojowy

rzeczownik
  1. the peace process   [policzalny]
    Europe has supported the peace process, and it is our duty to continue to do that. (Europa popiera proces pokojowy i naszym obowiązkiem jest jego kontynuowanie.)

"proces pokojowy" — Słownik kolokacji angielskich

peace process kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): proces pokojowy
  1. peace rzeczownik + process rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In Washington, officials are not giving up on the peace process.

powered by  eTutor logo