"zasiedlanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zasiedlanie" po polsku

zasiedlanie

rzeczownik
  1. settlement ***   [niepoliczalny]
    Settlement of this territory will take us at least four years. (Zasiedlanie tego terytorium zajmie nam przynajmniej cztery lata.)
    During first years of the settlement of this area, the population was hardly 500. (Podczas pierwszych lat zasiedlania tego terenu, liczba ludności wynosiła ledwie 500 osób.)
  2. settling
  3. populating
  4. resettling
czasownik
  1. settle ***
  2. populate *

powered by  eTutor logo