"Straits Settlement" — Słownik kolokacji angielskich

Straits Settlement kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cieśniny Porozumienie
  1. strait rzeczownik + settlement rzeczownik
    Silna kolokacja

    He did much to combat piracy in the waters of the Straits Settlements.