ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"settlement" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

settlement rzeczownik

rzeczownik + settlement
Kolokacji: 61
peace settlement • divorce settlement • Straits Settlement • tobacco settlement • settlement of disputes • cash settlement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. peace settlement = zawarcie pokoju peace settlement
2. divorce settlement = ugoda rozwodowa (ugoda finansowa) divorce settlement
3. Straits Settlement = Cieśniny Porozumienie Straits Settlement
  • He did much to combat piracy in the waters of the Straits Settlements.
  • He was a multi-talented civil servant in the service of the Straits Settlements.
  • In 1946 the British colony of the Straits Settlements was dissolved.
  • Indeed, of their 37 recorded matches, only one was not against the Straits Settlements.
  • The Straits Settlements won eight times, and eight matches were drawn.
  • For six years, he was the governor of the Straits Settlements in Malaya.
  • For two years after the war he served as a staff officer in the Straits Settlements.
  • He issued four such regulations applicable to the Straits Settlements.
  • Singapore was originally part of the Straits Settlements and used their stamps until 1942.
  • He continued to Calcutta and on to the Straits Settlements.
4. tobacco settlement = porozumienie w sprawie rynku tytoniowego tobacco settlement
6. cash settlement = rozliczenie gotówkowe cash settlement
7. work settlement = ośrodek pomocy społecznej roboczy work settlement
8. West Bank settlement = Porozumienie zachodni brzeg Jordanu West Bank settlement
9. court settlement = ugoda sądowa court settlement
10. injury settlement = porozumienie urazu injury settlement
11. frontier settlement = osada na pograniczu frontier settlement
12. Phone hacking settlement = Porozumienie telefonu jazdy konnej Phone hacking settlement
13. land settlement = porozumienie lądowe land settlement
14. contract settlement = porozumienie kontraktowe contract settlement
settlement + rzeczownik
Kolokacji: 48
settlement agreement • settlement talk • settlement house • settlement pattern • settlement activity • settlement area • ...
settlement + czasownik
Kolokacji: 87
settlement includes • settlement begins • settlement grows • settlement comes • settlement exists • ...
czasownik + settlement
Kolokacji: 79
settlement called • settlement is known • settlement is named • include settlements • negotiate a settlement • attack settlements • ...
przymiotnik + settlement
Kolokacji: 242
European settlement • Jewish settlement • permanent settlement • human settlement • Israeli settlement • out-of-court settlement • ...
przyimek + settlement
Kolokacji: 28
between settlements • before settlement • toward a settlement • under the settlement • near the settlement • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.