TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"settlement" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

settlement rzeczownik

rzeczownik + settlement
Kolokacji: 61
peace settlement • divorce settlement • Straits Settlement • tobacco settlement • settlement of disputes • cash settlement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
1. peace settlement = zawarcie pokoju peace settlement
2. divorce settlement = ugoda rozwodowa (ugoda finansowa) divorce settlement
  • Besides, she probably got this place in her divorce settlement.
  • She received $2.5 billion in the divorce settlement and $100 million each year for 13 years after.
  • This is sometimes the case with property in a divorce settlement or a legal judgment.
  • Q. Are divorce settlements today different from those of the past?
  • Ca$hley's face after seeing the first draft of his divorce settlement.
  • "It's just a quick question having to do with the divorce settlement."
  • He said that the cash was coming from part of the couple's divorce settlement in 2000.
  • She walked away with a $100 million dollar divorce settlement.
  • The divorce settlement was said to be $2 million, a record at that time.
  • If only I'd asked him to include it in my divorce settlement!
3. Straits Settlement = Cieśniny Porozumienie Straits Settlement
4. tobacco settlement = porozumienie w sprawie rynku tytoniowego tobacco settlement
6. cash settlement = rozliczenie gotówkowe cash settlement
7. work settlement = ośrodek pomocy społecznej roboczy work settlement
8. West Bank settlement = Porozumienie zachodni brzeg Jordanu West Bank settlement
9. court settlement = ugoda sądowa court settlement
10. injury settlement = porozumienie urazu injury settlement
11. frontier settlement = osada na pograniczu frontier settlement
12. Phone hacking settlement = Porozumienie telefonu jazdy konnej Phone hacking settlement
13. land settlement = porozumienie lądowe land settlement
14. contract settlement = porozumienie kontraktowe contract settlement
settlement + rzeczownik
Kolokacji: 48
settlement agreement • settlement talk • settlement house • settlement pattern • settlement activity • settlement area • ...
settlement + czasownik
Kolokacji: 87
settlement includes • settlement begins • settlement grows • settlement comes • settlement exists • ...
czasownik + settlement
Kolokacji: 79
settlement called • settlement is known • settlement is named • include settlements • negotiate a settlement • attack settlements • ...
przymiotnik + settlement
Kolokacji: 242
European settlement • Jewish settlement • permanent settlement • human settlement • Israeli settlement • out-of-court settlement • ...
przyimek + settlement
Kolokacji: 28
between settlements • before settlement • toward a settlement • under the settlement • near the settlement • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.