ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ugoda" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ugoda" po polsku

ugoda

rzeczownik
 1. agreement ****
  • porozumienie, ugoda [policzalny]
   The two countries reached an agreement within a matter of days. (Dwa państwa osiągnęły porozumienie w ciągu kilku dni.)
   One of the parties refuses to sign the agreement. (Jedna ze stron odmawia podpisania ugody.)
   link synonim: arrangement
 2. settlement ***
  • porozumienie, ugoda (np. sądowa) [policzalny]
   Our lawyers are working out a settlement. (Nasi prawnicy pracują nad porozumieniem.)
   We haven't reached a settlement. (Nie doszliśmy do porozumienia.)
 3. compromise ***
  • kompromis, ugoda [policzalny lub niepoliczalny]
   They finally decided on a compromise. (Oni ostatecznie zdecydowali się na kompromis.)
   After many months, I negotiated a compromise. (Po wielu miesiącach wynegocjowałem ugodę.)
 4. covenant *
  • umowa, ugoda, konwencja [policzalny]
   We made a covenant to share our lives. (Zawarliśmy umowę, by dzielić nasze życia.)
   This jointly sealed covenant is the absolute proof of our alliance. (Ta opieczętowana umowa jest niezbitym dowodem na nasz sojusz.)
 5. accommodation *
 6. concord
 7. mise  

powered by  eTutor logo