"znajdować się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znajdować się" po polsku — Słownik angielsko-polski

znajdować się

czasownik
 1. lie *****   [INTRANSITIVE]
  Spain lies in the west of Europe. (Hiszpania leży na zachodzie Europy.)
  Do you know where Wroclaw lies? (Wiesz, gdzie znajduje się Wrocław?)
 2. sit *****
 3. pass *****
  • przechodzić, znajdować się (np. o drodze, rzece) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The Thames passes through London. (Tamiza przechodzi przez Londyn.)
   This road passes through multiple interesting cities. (Ta droga przechodzi przez wiele ciekawych miast.)
 4. land *****
  • znajdować się (w sytuacji) [TRANSITIVE]
   She landed in an awkward situation. (Ona znalazła się w niezręcznej sytuacji.)
   I never want to land in a situation like that again. (Już nigdy nie chcę się znaleźć w takiej sytuacji.)
 5. go , *****
 1. be located
  • znajdować się, być zlokalizowanym (w jakimś miejscu)
   Our company is located in Wrocław. (Nasza firma znajduje się we Wrocławiu.)
   The planet is located around 2,000 light years from us. (Planeta znajduje się około 2.000 lat świetlnych od nas.)
Enumerable#find: A magnifying
czasownik
 1. find *****
  • znajdować, odkrywać [TRANSITIVE]
   I can't find my mobile phone. Did you see it? (Nie mogę znaleźć mojego telefonu komórkowego. Widziałeś go?)
   She found him sitting on the floor and singing. (Ona znalazła go siedzącego na podłodze i śpiewającego.)
  • znajdować, wygospodarować (np. czas, pieniądze) [TRANSITIVE]
   I managed to find time for my children. (Udało mi się wygospodarować czas dla moich dzieci.)
   I hope I will find time to help you. (Mam nadzieję, że znajdę czas, aby ci pomóc.)
 1. dust for fingerprints
 1. be instanced
czasownik
 1. locate ***
phrasal verb
 1. look something up *
  • znajdować coś, wyszukiwać coś (np. informacje w słowniku, komputerze)
   I don't know what this word means. I will look it up in a dictionary. (Nie wiem co znaczy to słowo. Wyszukam je w słowniku.)
   If you don't know this word, just look it up in a dictionary. (Jeśli nie znasz tego słowa, po prostu sprawdź je w słowniku.)
   I'll look up his number in the phone book. (Sprawdzę jego numer w książce telefonicznej.)
   I don't know the address of the hospital - can you look it up on the Internet? (Nie znam adresu szpitala - czy możesz sprawdzić go w Internecie?)

Powiązane zwroty — "znajdować się"

rzeczownik
czasownik
inne
idiom