BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"znaleźć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znaleźć coś" po polsku

czasownik
 1. locate ***

znaleźć coś

phrasal verb
 1. come up with something
idiom
 1. lay one's hands on something
 2. run something to earth
phrasal verb
 1. track somebody down
  • wytropić kogoś, znaleźć kogoś
   I asked him to track my biological mother down. (Poprosiłam go, aby odnalazł moją biologiczną matkę.)
   The police still haven't tracked the murderer down. (Policja nadal nie wytropiła mordercy.)
idiom
 1. scare someone up  
Enumerable#find: A magnifying
czasownik
 1. find *****
  • znajdować, odkrywać [TRANSITIVE]
   I can't find my mobile phone. Did you see it? (Nie mogę znaleźć mojego telefonu komórkowego. Widziałeś go?)
   She found him sitting on the floor and singing. (Ona znalazła go siedzącego na podłodze i śpiewającego.)
 1. be instanced
 1. dust for fingerprints
phrasal verb
 1. look something up *
  • znajdować coś, wyszukiwać coś (np. informacje w słowniku, komputerze)
   I don't know what this word means. I will look it up in a dictionary. (Nie wiem co znaczy to słowo. Wyszukam je w słowniku.)
   If you don't know this word, just look it up in a dictionary. (Jeśli nie znasz tego słowa, po prostu sprawdź je w słowniku.)
   I'll look up his number in the phone book. (Sprawdzę jego numer w książce telefonicznej.)
   I don't know the address of the hospital - can you look it up on the Internet? (Nie znam adresu szpitala - czy możesz sprawdzić go w Internecie?)
czasownik
 1. sit *****
 2. pass , *****
 3. land *****
  • znajdować się (w sytuacji) [TRANSITIVE]
   She landed in an awkward situation. (Ona znalazła się w niezręcznej sytuacji.)
   I never want to land in a situation like that again. (Już nigdy nie chcę się znaleźć w takiej sytuacji.)
 4. lie *****   [INTRANSITIVE]
 5. go , *****
 1. be located
  • znajdować się, być zlokalizowanym (w jakimś miejscu)
   Our company is located in Wrocław. (Nasza firma znajduje się we Wrocławiu.)
   The planet is located around 2,000 light years from us. (Planeta znajduje się około 2.000 lat świetlnych od nas.)

Powiązane zwroty — "znaleźć coś"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
idiom

powered by  eTutor logo