BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"wymyślić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wymyślić coś" po polsku

wymyślić coś

phrasal verb
 1. make something up * , make up something ***
 2. figure something out
 3. dream something up , dream up
  • wymyślić coś, wykombinować coś (np. plan)
   I was impressed with how quickly he was able to dream that lie up. (Byłem pod wrażeniem tego, jak on szybko był w stanie wymyślić to kłamstwo.)
   I would have never dreamt a better plan myself. (Nigdy bym sama nie wymyśliła lepszego planu.)
 4. come up with something
 5. dope out something
idiom
 1. pluck something out of the air
czasownik
 1. devise **
  • opracować, wymyślić [przechodni]
   They have devised a cure for this illness. (Oni opracowali lekarstwo na tę chorobę.)
   It may be the most important piece of machinery ever devised. (To może być najważniejsza maszyna wymyślona kiedykolwiek.)
   The burglars devised a scheme for entering the bank at night. (Włamywacze obmyślili plan wejścia w nocy do banku.)
 2. coin **
  • ukuć, wymyślić (np. powiedzenie)
   Ladies and gentlemen, in the 1980s we coined the phrase 'democratic deficit'. (Panie i Panowie! W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku ukuliśmy frazę "deficyt demokracji".)
   Many English words were coined by Shakespeare. (Wiele angielskich słów zostało wymyślonych przez Szekspira.)
 3. fancy **
  • wyobrażać, wymyślić [przechodni]
   I can't fancy any logical arguments. (Nie mogę wymyślić żadnych logicznych argumentów.)
   It can't be true - she fancied that story! (To nie może być prawda - wymyśliła tę historię!)
czasownik
 1. create *****
  • wymyślać, zaprojektować, wykreować (np. nowe danie, sukienkę) [przechodni]
   I want you to create a new dish for my restaurant. (Chcę, żebyś wymyślił nowe danie do mojej restauracji.)
   My brother created a beautiful dress for me! (Mój brat zaprojektował dla mnie piękną sukienkę!)
 2. manufacture **
 3. originate *
 4. mint *
  • ukuć, wymyślać (wyrażenie)
   She minted this term herself. (Ona sama ukuła to wyrażenie.)
 5. fabricate
 6. concoct
 7. vamp
 8. excogitate
phrasal verb
 1. think of something ****  
 2. think something up * , think up
 3. hit upon something
  • wpadać na coś, wymyślać coś
   I hit upon the name of our child. (Wymyśliłem imię dla naszego dziecka.)
   I hit upon how we get out of here. (Wpadłem na to, jak się stąd wydostaniemy.)
 4. trump something up

Powiązane zwroty — "wymyślić coś"

rzeczownik
myśl = idea +8 znaczeń
myślenie = thinking +6 znaczeń
wymysł = invention +3 znaczenia
wymyślanie = manufacturing +7 znaczeń
przymiotnik
wymyślny = fancy +5 znaczeń
myślowy = thought +1 znaczenie
idiom
czasownik
przysłówek
wymyślnie = elaborately +2 znaczenia
Zobacz także: wymyślać na nowowymyślenie

"wymyślić coś" — Słownik kolokacji angielskich

dream up kolokacja
 1. dream czasownik + up particle = wymyślić coś, wykombinować coś (np. plan)
  Bardzo silna kolokacja

  I was dreaming up a good story to tell my brother.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo