ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"wyobrażać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyobrażać" po polsku

wyobrażać [przechodni]

czasownik
 1. picture ***** , pict. (skrót) , pic potocznie
  • wyobrażać (sobie) [przechodni]
   Can you picture yourself in ten years? (Wyobrażasz sobie siebie za dziesięć lat?)
   I pictured her in a long blue dress with feathers. (Wyobraziłem ją sobie w długiej niebieskiej sukni z piórami.)
 2. vision ****   [przechodni]
 3. fancy **
  • wyobrażać, wymyślić [przechodni]
   I can't fancy any logical arguments. (Nie mogę wymyślić żadnych logicznych argumentów.)
   It can't be true - she fancied that story! (To nie może być prawda - wymyśliła tę historię!)
obrazek do "picture something" po polsku
czasownik
 1. picture something *****  
  to imagine something, to visualise something in your mind
  I can just picture them lying on the beach. (Mogę sobie ich wyobrazić leżących na plaży.)
  Picture our own house. (Wyobraź sobie nasz własny dom.)
czasownik
 1. imagine ****   [przechodni]
  I can't imagine myself cycling to school every day. (Nie mogę sobie wyobrazić siebie jeżdżącego codziennie do szkoły na rowerze.)
  I must have imagined all this. (Musiało mi się to wszystko wydawać.)
  Imagine living on a tropical island. (Wyobraź sobie, że mieszkasz na tropikalnej wyspie.)
 2. think *****
 3. dream ****
 4. conceive **
 5. project *****   [przechodni]
  Greece is very beautiful, but I projected more. (Grecja jest bardzo piękna, ale wyobrażałem sobie więcej.)
  I don't know what you were projecting. (Nie wiem, co sobie wyobrażałeś.)
 6. visualize , visualise BrE
 7. envisage , envision **   [przechodni]
 8. see *****
  • wyobrażać sobie (w przyszłości) [przechodni]
   Where do you see yourself in the future? (Gdzie wyobrażasz sobie siebie w przyszłości?)
   Sometimes I see myself as a famous actor. (Czasem wyobrażam sobie siebie jako sławnego aktora.)
 9. fancify
 10. ideate   oficjalnie
 11. ween