"wyobraźnia" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyobraźnia" po polsku — Słownik angielsko-polski

wyobraźnia

Imagination Beats Willpower Every Time! | NaturalWealthJournal
rzeczownik
 1. imagination **   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  He has a vivid imagination. (On ma bujną wyobraźnię.)
  "Imagination is more important than knowledge." - Albert Einstein ("Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy." - Albert Einstein)
  Her outfit left little to the imagination. (Jej strój pozostawiał niewiele dla wyobraźni.)
 2. fancy **
  • fantazja, wyobraźnia literary [UNCOUNTABLE]
   Control your fancy or you'll go crazy. (Pohamuj swoją fantazję, albo oszalejesz.)
   You should know what is real and what is just your fancy. (Powinieneś wiedzieć co jest prawdziwe, a co jest tylko twoją wyobraźnią.)

Powiązane zwroty — "wyobraźnia"

rzeczownik
obraz = painting +5 znaczeń
obrazek = picture , pict. (skrót) +1 znaczenie
wyobrażenie = idea +4 znaczenia
czasownik
przymiotnik
bujny (wyobraźnia) = vivid
wyobrażalny = conceivable +2 znaczenia
idiom