"wymyślić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wymyślić" po polsku

wymyślić

czasownik
 1. devise **
  • opracować, wymyślić [TRANSITIVE]
   They have devised a cure for this illness. (Oni opracowali lekarstwo na tę chorobę.)
   It may be the most important piece of machinery ever devised. (To może być najważniejsza maszyna wymyślona kiedykolwiek.)
   The burglars devised a scheme for entering the bank at night. (Włamywacze obmyślili plan wejścia w nocy do banku.)
 2. coin **
  • ukuć, wymyślić (np. powiedzenie)
   Ladies and gentlemen, in the 1980s we coined the phrase 'democratic deficit'. (Panie i Panowie! W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku ukuliśmy frazę "deficyt demokracji".)
   Many English words were coined by Shakespeare. (Wiele angielskich słów zostało wymyślonych przez Szekspira.)
 3. fancy **
  • wyobrażać, wymyślić [TRANSITIVE]
   I can't fancy any logical arguments. (Nie mogę wymyślić żadnych logicznych argumentów.)
   It can't be true - she fancied that story! (To nie może być prawda - wymyśliła tę historię!)
 4. concoct
phrasal verb
 1. make something up * , make up something ***
 2. figure something out
 3. dream something up , dream up
 4. come up with something
 5. dope out something
idiom
 1. pluck something out of the air
czasownik
 1. create *****
  • wymyślać, zaprojektować, wykreować (np. nowe danie, sukienkę) [TRANSITIVE]
   I want you to create a new dish for my restaurant. (Chcę, żebyś wymyślił nowe danie do mojej restauracji.)
   My brother created a beautiful dress for me! (Mój brat zaprojektował dla mnie piękną sukienkę!)
 2. manufacture **
 3. originate *
 4. fabricate
 5. excogitate
phrasal verb
 1. think something up * , think up
 2. hit upon something
  • wpadać na coś, wymyślać coś
   I hit upon the name of our child. (Wymyśliłem imię dla naszego dziecka.)
   I hit upon how we get out of here. (Wpadłem na to, jak się stąd wydostaniemy.)
 3. trump something up
 4. thing of something  

Powiązane zwroty — "wymyślić"

rzeczownik
myśl = idea +8 znaczeń
myślenie = thinking +6 znaczeń
wymysł = invention +3 znaczenia
wymyślanie = manufacturing +7 znaczeń
przymiotnik
wymyślny = fancy +5 znaczeń
myślowy = thought +1 znaczenie
idiom
czasownik
przysłówek
wymyślnie = elaborately +2 znaczenia
inne

powered by  eTutor logo