"pic" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pic" po angielsku

picture ***** , pict. (skrót)
pic potocznie

obrazek do "picture" po polsku
rzeczownik
 1. zdjęcie, fotografia [policzalny]
  It's a lovely picture of you. (Twoje zdjęcie jest urocze.)
  Smile for the picture. (Uśmiechnij się do zdjęcia.)
  We took many pictures with our new camera. (Zrobiliśmy wiele zdjęć naszym nowym aparatem.)
  link synonimy: photograph, shot
 2. obrazek, obraz, rysunek [policzalny]
  She drew a picture of her dog. (Ona narysowała obrazek swojego psa.)
  The child coloured in the picture of a house. (Dziecko pokolorowało rysunek domu.)
 3. film, obraz [policzalny]
  This picture is from 1919. (Ten film jest 1919 roku.)
  His new picture is extravagant. I don't get it. (Jego nowy film jest dziwaczny. Nie rozumiem go.)
  zobacz także: film
 4. obraz (na ekranie monitora lub telewizora) [policzalny]
  The picture is really blurry, what's happened? (Obraz jest bardzo zamazany, co się stało?)
  The picture froze for 5 minutes. (Obraz zaciął się na 5 minut.)
 5. sytuacja [tylko liczba pojedyncza]
  How's the picture in their house? (Jak sytuacja w ich domu?)
  Tell me about the picture at work. (Opowiedz mi o sytuacji w pracy.)
 6. wyobrażenie, obraz (w czyimś umyśle) [policzalny]
  I see the picture of a sandy beach in my mind. (W moim umyśle widzę obraz piaszczystej plaży.)
  My picture turned out to be wide of the truth. (Moje wyobrażenie okazało się być dalekie od prawdy.)
  link synonim: image

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wyobrażać (sobie) [przechodni]
  Can you picture yourself in ten years? (Wyobrażasz sobie siebie za dziesięć lat?)
  I pictured her in a long blue dress with feathers. (Wyobraziłem ją sobie w długiej niebieskiej sukni z piórami.)
 2. przedstawiać, ukazywać [przechodni]
  The film which I saw yesterday pictured the life of an African tribe. (Film, który wczoraj widziałem, przedstawiał życie afrykańskiego plemienia.)
  My photographs picture the cruelty of war. (Moje zdjęcia ukazują okrucieństwo wojny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

pic

rzeczownik
 1. fotka potocznie
 2. seans kinowy, film w kinie potocznie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pictor latin , Pic (skrót)

rzeczownik
 1. gwiazdozbiór Malarza, Malarz
rzeczownik
 1. zgoda po uprzednim poinformowaniu

"pic" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pic" po polsku

pic

rzeczownik
 1. puffery
obrazek do "drink" po polsku obrazek do "have" po polsku
czasownik
 1. drink ****   [przechodni/nieprzechodni]
  What would you like to drink? (Co chciałbyś do picia?)
  She drank a glass of water. (Ona wypiła szklankę wody.)
  Can I have something to drink? (Czy mogę prosić coś do picia?)
 2. have *****
  • jeść, pić [przechodni]
   Let's have dinner. (Zjedzmy obiad.)
   "Why are you so weak?" "I didn't have breakfast." ("Czemu jesteś taki słaby?" "Nie jadłem śniadania.")
rzeczownik
 1. imbibe