KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"zdjęcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdjęcie" po polsku

zdjęcie

obrazek do "photograph" po polsku Here's an old photograph that I ... Got photos of yourself from Ducks ... Photography Poses – The
rzeczownik
 1. photograph **** , photo potocznie *****
  • zdjęcie, fotografia [policzalny]
   I have a photo of my wife in my wallet. (Mam w portfelu zdjęcie mojej żony.)
   It's an old family photograph. (To stara fotografia rodzinna.)
   Who's this guy in the photo? (Kim jest ten facet na zdjęciu?)
   link synonimy: picture, shot
 2. picture ***** , pict. (skrót) , pic potocznie
  • zdjęcie, fotografia [policzalny]
   It's a lovely picture of you. (Twoje zdjęcie jest urocze.)
   Smile for the picture. (Uśmiechnij się do zdjęcia.)
   We took many pictures with our new camera. (Zrobiliśmy wiele zdjęć naszym nowym aparatem.)
   link synonimy: photograph, shot
 3. shot , **** , snapshot *
  • fotka, zdjęcie
   The night mode allows you to take snapshots when it's dark. (Tryb nocny pozwala ci robić zdjęcia po zmroku.)
   They showed me some interesting snapshots of nature. (Oni pokazali mi parę interesujących zdjęć natury.)
   Nice shot. (Fajna fotka.)
   link synonimy: picture, photograph
 4. removal **
 5. snap ***
  • fotka, zdjęcie  BrE potocznie
   She takes a lot of snaps every day. (Ona codziennie robi wiele fotek.)
   My sister took a snap of our dog. (Moja siostra zrobiła zdjęcie naszego psa.)
   She sent me a cute snap of her children. (Wysłała mi uroczą fotkę swoich dzieci.)
 6. removing
 7. piccy potocznie  
idiom
 1. marmalade dropper
czasownik
 1. remove ****
  • zdejmować (o ubraniu, okularach) [przechodni]
   She removed her sweater as it was very hot in the room. (Ona zdjęła sweter, ponieważ w pokoju było bardzo gorąco.)
   He removed his glasses and put them in a box. (On zdjął okulary i włożył je do pudełka.)
   Please, remove your shoes and shirt. (Proszę zdjąć swoje buty i koszulę.)
   She removed her coat and hung it on a chair. (Ona zdjęła swój płaszcz i powiesiła go na krześle.)
 2. strip ***
  • zdzierać (coś), zdejmować (coś) [przechodni/nieprzechodni]
   They stripped the wallpaper off the wall. (Oni zdarli tapetę ze ściany.)
   She stripped the clothes off her teddy bear, and put it into a washing machine. (Ona zdjęła ubranie ze swojego pluszowego misia i włożyła go do pralki.)
 3. uncover **
  • zdejmować (np. pokrywkę), odsłaniać (zawartość czegoś), odsłaniać (się) [przechodni]
   He uncovered the memorial monument. (On odsłonił pamiątkowy pomnik.)
   Uncover the lid, I want to taste the soup. (Zdejmij przykrywkę, chcę spróbować zupy.)
 4. unmake
 5. unpeg
phrasal verb
 1. pull something off , także: pull off something *
obrazek do "take something off" po polsku
phrasal verb
 1. take something off , także: take off something **
  • zdjąć coś (np. ubranie)
   Kathy took off her clothes and went to the bathroom. (Kathy zdjęła ubrania i poszła do łazienki.)
   He took off his coat. (On zdjął swój płaszcz.)
   Don't take your eyes off your oponent. (Nie zdejmuj wzroku ze swojego przeciwnika.)
   "Take something off" brzmi mniej formalnie niż "remove something".
   link synonim: remove
 2. take something down , także: take down something
 3. get something off
 4. get off **
 5. lift something away
phrasal verb
 1. get something off something
  • zdejmować coś (z czegoś)
   Get your coat off the hanger. (Ściągnij swój płaszcz z wieszaka.)
   He got his feet off the table. (On ściągnął swoje stopy ze stołu.)
 2. lift something off , lift off something

Powiązane zwroty — "zdjęcie"

czasownik
wywoływać (film, zdjęcie) = develop , także: develope dawne użycie
skanować (używając skanera, np. zdjęcie) = scan
przycinać (zdjęcie, np. komputerowo lub za pomocą gilotyny fotograficznej) = crop
robić zdjęcie = snap +1 znaczenie
rzeczownik
przymiotnik
rozmazany (obraz, zdjęcie) = blurred
prześwietlony (np. zdjęcie) = overexposed
mocno naświetlony (np. zdjęcie) = dense
phrasal verb
wrzucać coś (np. zdjęcie na portal społecznościowy) = put something up , także: put up something
odszukiwać coś (np. informację, zdjęcie) = chase something down
wykrzyknik
uśmiech! (gdy robimy komuś zdjęcie) = say cheese

powered by  eTutor logo