KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"ukazywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ukazywać" po polsku

ukazywać

czasownik
 1. picture ***** , pict. (skrót) , pic potocznie
  • przedstawiać, ukazywać [przechodni]
   The film which I saw yesterday pictured the life of an African tribe. (Film, który wczoraj widziałem, przedstawiał życie afrykańskiego plemienia.)
   My photographs picture the cruelty of war. (Moje zdjęcia ukazują okrucieństwo wojny.)
 2. portray **
 3. show , *****
  • pokazywać, ukazywać (np. o mapie, obrazie) [przechodni]
   The picture shows a man with a cat. (Obrazek przedstawia mężczyznę z kotem.)
   I'm sorry, but the maps don't show all the hill walk. (Przykro mi, ale mapy nie pokazują wszystkich tras wycieczkowych po wzgórzach.)
 4. impaint
czasownik
 1. appear , *****
 2. emerge ***
 3. assert itself
phrasal verb
 1. come out ****
  • ukazywać się (w druku)
   This book came out two years ago. (Ta książka ukazała się w druku dwa lata temu.)
   Emily Dickinson's poems didn't come out while she was alive. (Wiersze Emily Dickinson nie ukazały się w druku za jej życia.)
 2. loom up
 3. break forth

powered by  eTutor logo