"ukazywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ukazywać" po polsku — Słownik angielsko-polski

ukazywać

czasownik
 1. picture ***** , pict. (skrót)
  • przedstawiać, ukazywać [TRANSITIVE]
   The film which I saw yesterday pictured the life of an African tribe. (Film, który wczoraj widziałem, przedstawiał życie afrykańskiego plemienia.)
   My photographs picture the cruelty of war. (Moje zdjęcia ukazują okrucieństwo wojny.)
 2. portray **
 3. show *****
  • pokazywać, ukazywać (np. o mapie, obrazie) [TRANSITIVE]
   The picture shows a man with a cat. (Obrazek przedstawia mężczyznę z kotem.)
   I'm sorry, but the maps don't show all the hill walk. (Przykro mi, ale mapy nie pokazują wszystkich tras wycieczkowych po wzgórzach.)
 4. paint ****
  • ukazywać, odmalowywać (przedstawiać) [TRANSITIVE]
   The prisoner's face painted pain. (Twarz więźnia odmalowywała ból.)
   You painted the sadness of the author very well. (Bardzo dobrze odmalowałaś smutek autora.)
 5. impaint
czasownik
 1. appear *****
  • pojawiać się, ukazywać się
   He appeared out of nowhere. (On pojawił się znikąd.)
   A ghost appeared to me at night. (W nocy ukazał mi się duch.)
  • ukazywać się (np. w gazecie), zostać wydrukowanym (np. w książce)
   I read the news as they appear in the papers. (Czytam wiadomości, kiedy tylko ukazują się w gazetach.)
   His biography appeared in this book. (Jego biografia została wydrukowana w tej książce.)
 2. emerge ***
 3. assert itself
phrasal verb
 1. come out ****
  • ukazywać się (w druku)
   This book came out two years ago. (Ta książka ukazała się w druku dwa lata temu.)
   Emily Dickinson's poems didn't come out while she was alive. (Wiersze Emily Dickinson nie ukazały się w druku za jej życia.)
 2. break forth