obrazek, obraz, rysunek

picture, pict.

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

picture , pict. (skrót) = obrazek, obraz, rysunek

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

She drew a picture of her dog. = Ona narysowała obrazek swojego psa.