obrazek, obraz, rysunek

picture, pict., pic

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

She drew a picture of her dog. = Ona narysowała obrazek swojego psa.