"rysunek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rysunek" po polsku — Słownik angielsko-polski

rysunek

obrazek do "picture" po polsku
rzeczownik
 1. picture ***** , pict. (skrót)
  • obrazek, obraz, rysunek [COUNTABLE]
   She drew a picture of her dog. (Ona narysowała obrazek swojego psa.)
   The child coloured in the picture of a house. (Dziecko pokolorowało rysunek domu.)
 2. drawing ***   [COUNTABLE]
  The drawing has been in the same family since 1928. (Ten rysunek jest własnością tej samej rodziny od 1928 roku.)
  A drawing of a fountain is hanging above her bed. (Nad jej łóżkiem wisi rysunek fontanny.)
 3. delineation
  • szkic, rysunek (obraz czegoś) formal
 4. designment