ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"rysunek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rysunek" po polsku — Słownik angielsko-polski

rysunek

Best 20+ Draw faces ideas on Pinterest | How to draw faces ... Best 10+ Drawings ideas on Pinterest | Drawing ideas, My drawings ...
rzeczownik
 1. figure , ***** , fig. (skrót) **
  • wykres, rycina, ilustracja, rysunek, diagram [COUNTABLE]
   Analyze the figure and present your conclusions. (Przeanalizuj tę rycinę i przedstaw swoje wnioski.)
   What information can you read from this figure? (Jakie informacje możesz wyczytać z tej ryciny?)
 2. picture ***** , pict. (skrót)
  • obrazek, obraz, rysunek [COUNTABLE]
   She drew a picture of her dog. (Ona narysowała obrazek swojego psa.)
   The child coloured in the picture of a house. (Dziecko pokolorowało rysunek domu.)
 3. drawing ***   [COUNTABLE]
  The drawing has been in the same family since 1928. (Ten rysunek jest własnością tej samej rodziny od 1928 roku.)
  A drawing of a fountain is hanging above her bed. (Nad jej łóżkiem wisi rysunek fontanny.)
  zobacz także: device
 4. device ***
  • rysunek, szkic [COUNTABLE]
   There was a decorative device on the frame. (Na ramce był ozdobny rysunek.)
   zobacz także: drawing
 5. delineation
 6. designment