"figure" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "figure" po angielsku

figure , ***** , fig. (skrót) **

obrazek do "figure" po polsku
rzeczownik
 1. wykres, rycina, ilustracja, rysunek, diagram [policzalny]
  Analyze the figure and present your conclusions. (Przeanalizuj tę rycinę i przedstaw swoje wnioski.)
  What information can you read from this figure? (Jakie informacje możesz wyczytać z tej ryciny?)

figure , *****

obrazek do "figure" po polsku Figure 1. Geometric shapes.
rzeczownik
 1. liczba (reprezentujące dane) [policzalny zwykle liczba mnoga]
  Let's analyze these figures. (Przeanalizujmy te liczby.)
  link synonimy: fig., number
 2. cyfra [policzalny]
  This is a four figure number. (To jest czterocyfrowy numer.)
  Write the amount down in figures. (Zapisz sumę w cyfrach.)
  link synonim: digit
 3. kwota, liczba (pieniędzy) [policzalny]
  The estimated figure will be 100 million dollars. (Szacowany koszt będzie wynosił 100 milionów dolarów.)
  It's just a rough estimate. The final figure will be lower. (To jest tylko wstępna kalkulacja. Końcowa kwota będzie niższa.)
  link synonim: amount
 4. figura (kształt ciała kobiety) [policzalny]
  Most women have to watch their figure. (Większość kobiet musi dbać o figurę.)
  You have an amazing figure! Did you work out? (Masz zachwycającą figurę! Ćwiczyłaś?)
 5. osobistość, postać (ważna, np. historyczna) [policzalny]
  Napoleon was a significant historical figure. (Napoleon był ważną postacią historyczną.)
  She is an important figure in modern literature. (Ona jest ważną postacią w literaturze współczesnej.)
  He's a famous figure in the world of fashion. (On jest znaną osobistością w świecie mody.)
  How can you not know him? He is a famous figure. (Jak możesz go nie znać? To znana osobistość.)
  link synonim: personality
 6. sylwetka, postać (specyficzna sylwetka, zwłaszcza taka, którą niewyraźnie widać) [policzalny]
  I could see a tall figure in the shadows. (Widziałam wysoką sylwetkę w cieniu.)
  A figure in a hat was standing beside my bed. (Postać w kapeluszu stała obok mojego łóżka.)
 7. postać (na obrazie), model (osoby) [policzalny]
  The two figures in the background are the painter's parents. (Dwie postaci w tle są rodzicami malarza.)
  zobacz także: figurine
 8. figura (geometryczna) [policzalny]
  A circle, a triangle, and a square are examples of geometrical figures. (Koło, trójkąt i kwadrat są przykładami figur geometrycznych.)
  He drew two geometrical figures with a square and a pencil. (On narysował dwie figury geometryczne za pomocą ekierki i ołówka.)
 9. figura (w łyżwiarstwie) [policzalny]
  Axel is a figure in ice skating. (Axel jest figurą w łyżwiarstwie.)
  She fell down while practising a new figure. (Ona przewróciła się podczas ćwiczenia nowej figury.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. figurować, pojawiać się, być częścią [nieprzechodni]
  Kate Smith doesn't figure on our list. (Kate Smith nie figuruje na naszej liście.)
  Your name figures at the top of the list. (Twoje nazwisko figuruje na górze listy.)
 2. zrozumieć, zauważać potocznie [przechodni/nieprzechodni]
  "We are here!" "I figured." ("Jesteśmy!" "Zauważyłem.")
  "I'm gay." "I figured it before." ("Jestem gejem." "Zauważyłam to wcześniej.")
 3. obliczać  AmE [przechodni]
  She figured the house expenses. (Ona obliczyła domowe wydatki.)
  I figured the costs of my journey. (Obliczyłem koszty mojej podróży.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa figure i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "figure"

rzeczownik
phrasal verb
przymiotnik
czasownik
idiom
inne
kolokacje