Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"cyfra" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cyfra" po polsku

cyfra

obrazek do "digit" po polsku
rzeczownik
 1. figure , *****   [policzalny]
  This is a four figure number. (To jest czterocyfrowy numer.)
  Write the amount down in figures. (Zapisz sumę w cyfrach.)
  link synonim: digit
 2. digit *  
  This number has got eight digits. (Ta liczba ma osiem cyfr.)
  The third digit is 7. (Trzecia cyfra to 7.)
  He wrote down a six-digit number. (On zapisał sześciocyfrowy numer.)
  link synonim: figure
 3. numeral  
 4. numerical digit  

powered by  eTutor logo