"podsumować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podsumować coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. summarise British English , summarize American English *   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  She summarized his speech with one brief sentence. (Ona podsumowała jego przemówienie jednym krótkim zdaniem.)
  I've spent all day summarizing these financial reports. (Spędziłem cały dzień podsumowując te raporty finansowe.)
  Summarize your work experience on your CV. (Podsumuj swoje doświadczenie zawodowe w swoim CV.)
  link synonim: sum up something
 2. encapsulate , encapsule
rzeczownik
 1. summate  

podsumować coś

phrasal verb
 1. figure something up
phrasal verb
 1. sum up something *  
  To sum up, we've had a very productive year. (Podsumowując, mieliśmy bardzo produktywny rok.)
  It's time to sum up our meeting and call it a day. (Czas na podsumowanie naszego spotkania i zakończenie pracy.)
  This document sums up the company's activity over the past decade. (Ten dokument podsumowuje działalność firmy w ciągu ostatnich dziesięciu lat.)
  link synonim: summarise
czasownik
 1. capsule *
 2. recap
 3. perorate
phrasal verb
 1. sum up *
 2. go over **

Powiązane zwroty — "podsumować coś"

rzeczownik
phrasal verb
inne
czasownik
Zobacz także: nie sumować się