"prominent figure" — Słownik kolokacji angielskich

prominent figure kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczący osobistość
  1. prominent przymiotnik + figure rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was also a prominent figure of the times in her own right.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo