"przekształcać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekształcać" po polsku

przekształcać

czasownik
 1. transform ***
  • przekształcać, transformować, przekształcić się [TRANSITIVE]
   Caterpillars transform into butterflies. (Gąsienice przekształcają się w motyle.)
   I watched a film in which a girl transformed into a vampire. (Oglądałem film, w którym dziewczyna przekształciła się w wampira.)
  • przekształcać (np. krajobraz), przetwarzać (np. ciepło w energię), zmieniać (swój wygląd, charakter), przedzierzgać [TRANSITIVE]
   You have to transform your character if you want to work for us. (Musisz zmienić swój charakter, jeśli chcesz dla nas pracować.)
   I don't like my body, I have to start running to transform it. (Nie lubię swojego ciała, muszę zacząć biegać, żeby je zmienić.)
 2. reshape
 3. recast
  • przekształcać (np. dokument), przerabiać (utwór literacki)
 4. restate  
 5. transmute
 6. leaven
 7. transfigure
 8. remodify
phrasal verb
 1. spin off
czasownik
 1. dissipate
czasownik
 1. transition ***
czasownik
 1. convert , **   [INTRANSITIVE]
  She's converting into a lady. (Ona przekształca się w damę.)
  Under pressure this soft material converts into a hard one. (Ten materiał pod naciskiem przekształca się z miękkiego do twardego.)

"przekształcać" — Słownik kolokacji angielskich

spin off kolokacja
 1. spin czasownik + off particle = przekształcić, przekształcać
  Bardzo silna kolokacja

  She had a girl child old enough to spin off.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo